Organization of an info day by the RTS+ partner A-LARM in the Norway.

The main goal was to enforce the cooperation between relevant policymakers and RTS+ project members to develop skills in using evidence to devise policy solutions and inform policy-making in order to implement sport-based programs in the prevention and treatment of addiction.

Policymakers in the field of addictions and sports as well as academics participated in the information session.
The info day took place on 12.9.2022

 

Utkast til program for Praxis møtet mandag 12.09.2002

 

09.00-09.15 Velkommen og innledning ved førstelektor Mette Fløystad Kvammen

 

09.15-09.40  Introduksjon til prosjektet med presentasjon av A-larm’s deltakelse i EU-prosjektet «Reintegration thorugh sport». Kort presentasjon av prosjektet ved strategisk rådgiver og prosjektkoordinator Bjarte Vandvik, A-larm.

 

09.40-09.45  Praktiske opplysninger/formalia ved Bjarte Vandvik

 

09.45-10.15  Bakgrunn, forløp og samarbeidet mellom NORCE og A-larm gjennom dette EU- prosjektet ved instituttleder Trond S. Mydland, NORCE/UiA

 

10.15-10.35 Fysisk aktivitet som mestringsarena ved regionleder i A-larm for Oslo, Viken; Vestfold og Innlandet, Terje Grotle, med supplement fra aktivitetskoordinator Tommy Frantzen.

 

10.35-10.50  Spørsmål og tilbakemeldinger

 

10.50-10.55  Oppsummering og avsluttende kommentarer ved Mette Fløystad Kvammen og Bjarte Vandvik

AE01983F-D97C-4EEF-AA5C-A2DA472D2668.Praxis bruker presentasjon 12.09.2022