Μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο εδώ:

RTS+Flyer/GR Version