Μέσω της μεθοδολογίας Social Return on Investment (SROI), ο Οργανισμός Equal Society πραγματοποίησε την αποτίμηση του διακρατικού προγράμματος «Reintegration Through Sport» που χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Sport.

Η έκθεση αφορά στην αποτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου του προγράμματος «Reintegration Through Sport», μέσω της μεθοδολογίας Social Return on Investment (SROI).

Δείτε αναλυτικά την τελική έκθεση εδώ:  report_SROI_RTS